HEL EN HEMEL

Eveline Visser

HEL EN HEMEL is een permanente tentoonstelling vanaf najaar 2022 in Oorlogsmuseum Overloon

In samenwerking met Oorlogsmuseum Overloon creëerde Eveline Visser een monumentaal en omvangrijk drie-dimensionaal kunstwerk. Met dit kunstwerk levert het museum een bijzondere bijdrage aan Kapellenbaan. 

Net buiten het museum, onder een zandduin, ligt een grote expositieruimte verborgen. Boven de ingang tref je een citaat uit Dante’s ‘Inferno’, het eerste deel van zijn ‘Goddelijke Komedie’, aan. Achter de zware deur ontwierp de kunstenaar een eigenzinnige wereld.

De bezoeker buigt bij binnenkomst noodgedwongen het hoofd en wordt ondergedompeld in een letterlijk en figuurlijk donkere omgeving. Deze dreigende context geeft het gevoel van een hel. Verderop leidt de kunstenaar de bezoeker langs zeven diorama’s. Met landschappen vol wolkenluchten, zonsondergangen, armoede, pijn, ellende. Commentaren op onze samenleving; stinkend geld, massaconsumptie, verkrachting en (oorlogs)misdaad. Eveline Visser speelt tevens een spel met dilemma’s. Zeven stuks, het heilige getal. En zet de beschouwer op die manier aan het denken over goed en kwaad, deugden en zondes. De gehele ruimte is beschilderd; vloeren, muren en plafond. Los in de ruimte staan objecten. Deze vervloeien met de daarachter liggende schilderingen. 

Maar in de verte nadert een helblauwe wereld. De hoop gloort. De bezoeker kan zich na de hel baden in de prettige sfeer van de hemel of het paradijs. Om vervolgens gelouterd en opgelucht het pand te verlaten. 

In het verlengde van haar project in Overloon maakt Eveline Visser een presentatie maken bij Studio De Kemp.

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

TRAINING HAPPINESS

Eveline Visser

LIVING IN THE CLOUD

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

L E  C I E L  B L E U  E T  M A R I E – A N T O I N E T T E

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

B L U E  I S  T H E  W A R M E S T  C O L O R

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

W I N D S O N G  2

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

T H E   B I R D ‘ S   E M P I R E

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

                                        

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

T O   O T H E R   P L A N E T S

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

M E N T A L  H I S T O R Y

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

I M A G I N A T I O N   O F    W A R 

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

T H E    B O M B E D   H O U S E   ( F I L M )

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

U P P E R S T A T I O N S   

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

                                        

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

P A N O R A M A

Eveline Visser
Eveline Visser

Looking for Chapter Zero. A painted panorama with a diameter of 7 meters. 

In the attempt to find Chapter Zero, in which it would be stated why things are the way they are, thousands of ripped book pages lie scattered in a half fictive, half authentic landscape. The urban surroundings with spinning skaters, half pipes, tags and pieces and the fallen words on the horizon, which appear to be nothing more than empty slogans, leads one to suspect the end of the language. 

W O R D S

Eveline Visser

The words of all our thoughts lie strewn in books, letters, computers, and graffiti. Words contrived of a few letters, in order to give everything a meaning. The possibilities of these words are boundless and so also their meanings. Meanings that take on a life of their own. But a life that real life doesn’t seem to notice.

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

V I E W M A S T E R

Eveline Visser
Eveline Visser

Obsessed, I looked through one of the 36 small windows of my room, through one piece of a fragmented panorama of New York. Each window framed a different story. On the first day, I had masked the room, six large windows with thin white paper, cut 36 small windows out of the paper, and written, above each window, the country to which it belonged. The size of each window corresponded to the number of emigrants from that country who had settled in the U.S. over the last 40 years. Each day, I became more and more astonished by the relationships between the countries represented by the window and the views they revealed. When I looked through Jamaica, I saw Jamaica; when I looked through Vietnam, I saw Vietnam; and so on. The strange thing was that when I stepped into the street, all those views dissolved into a meaningless, incoherent muddle. And when I looked up at my room with the dark holes of the cut-out windows, it became a greater mystery as to how all those views -specific stories- had been sucked in with precision.

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

U N K N O W N   U N K N O W N S

Eveline Visser
Eveline Visser

P R I V A T E   H E A V E N

Eveline Visser
Eveline Visser

VIDEO

Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser
Eveline Visser

M I N I   W I N G S